RAZPIS 3. REKREACIJSKEGA KOLESARJENJA “BISTRO KOLO RADEČE” 2017

Kolesarsko društvo Partizan Trbovlje organizira 3. množično rekreacijsko kolesarjenje “BISTRO KOLO RADEČE” 2017, ki bo potekalo od 1.4.2017 do 30.9.2017 vsak dan. V tem času je možnih 183 voženj s kolesom. Dovoljen je samo 1 vpis na dan. Zbirni center kolesarjev je:

RESTAVRACIJA BISTRO KRIŽIŠČE V RADEČAH

1. Začetek: 01.april 2017

2. Zaključek: 30.september 2017

3. Startnina: 15,00 € ( dijaki in člani društva 10,00 €)

4. Podelitev priznanj:  po zaključku kolesarjenja

5. Nagrade:

Vsak udeleženec/ka, ki plača startnino dobi :

spominsko majico

malico na zaključni prireditvi

Vsak udeleženec/udeleženka, ki opravi od 01. aprila do 30. septembra vsaj 10 voženj z minimalno oddaljenostjo 10 km lahko dobi:

  • medaljo glede na število voženj
  • pokal glede na število voženj v starostni skupini
  • pokal za prve tri absolutno
  • prehodni pokal

Medalje glede na število voženj:

za 10 do 20 voženj – bronasta medalja

za 21 do 40 voženj – srebrna medalja

za 41 in več – zlata medalja

 

7. Priznanja po starostnih kategorijah:

Če je v posamezni starostni skupini vsaj eden udeleženec/udeleženka, podelimo glede na število voženj naslednja priznanja (pogoj – minimalno 10 voženj).

  • Starost do vključno 35 let:                       1. mesto – pokal (ženske/moški)
  • Starost od 36 do vključno 45 let:          1. mesto – pokal (ženske/moški)
  • Starost od 46 do vključno 55 let:          1. mesto – pokal (ženske/moški)
  • Starost od 56 do vključno 65 let:          1. mesto – pokal (ženske/moški)
  • Starost 65 in starejši:                                 1. mesto – pokal (ženske/moški)

8. Pokal za največje število doseženih voženj:

Za največ voženj med vsemi udeleženci: 1.2.3. mesto – pokali v trajno last

9. Udeležencu/udeleženki z največjim številom voženj se simbolično podeli prehodni pokal, ki je last Kolesarskega Društva Partizan Trbovlje. Vsakoletni zmagovalec bo vpisan na ploščico na pokalu. Zmagovalec/ka ima možnost hraniti pokal na svojem domu, vendar ga mora vrniti vsaj štirinajst dni pred ponovno podelitvijo naslednje leto.

                                                                                                Upravni odbor KD Partizan Trbovlje

 

Zaključek in podelitev priznanj vsem sodelujočim v Bistro Radeče 14.10.2017

Na letošnjem sezonskem kolesarjenju je sodelovalo 31 kolesarjev. Vsi skupaj so opravili 1230 voženj. S 136 vožnjami je zmagala Karaman Sabina. Drugi je bil Cesar Anton, tretji pa Ceglar Andrej. Najstarejši kolesar Cesar Anton šteje kar 80 let. Najmlajši udeleženec Krošelj Tian pa je star 5 let.

Vsi udeleženci so bili zadovoljni z organizacijo, zato bomo tudi naslednje leto nadaljevali s kolesarjenjem v Radeče z željo po čim večji udeležbi kolesarjev.

Za pomoč pri organizaciji se zahvaljujemo vsem zaposlenim Bistroja Radeče.