Šesto leto zapored smo se v začetku meseca aprila kolesarji KD Partizan Trbovlje udeležili spomladanskega kolesarjenja na naši obali. V toplem spomladanskem vremenu smo se udeležili v lepem številu. Kilometre na obali je nabiralo 24 članov, seveda vsak po svojih zmožnostih. Bilo je prijetno, zato naslednje leto nadaljujemo z nabiranjem prvih kilometrov ob morju.